Областен управител

Автобиография

Правомощия

Приемно време

Контакт

 

Зам. областни управители

Автобиография

Правомощия

Приемно време

Контакт

Намирате се в: Начало Правомощия
Правомощия

Правомощия на заместник областния управител:

- Административен контрол

- Организация на избори, референдуми и др.

- Административно - териториални промени

- Гражданско състояние

- Културно - историческо наследство, културни дейности

- Вероизповедания

- Етнически въпроси

- Неправителствени организации

- Социални дейности

- Здравеопазване

- Образование

- Трудова заетост

- Международни отношения

- Европейска интеграция, оперативни програми

- Компютъризация на процесите

- Електронно правителство, електронно управление

- ИСО