Намирате се в: Начало Новини ОА - Перник с приз в категорията „Най-прозрачна областна администрация”
ОА - Перник с приз в категорията „Най-прозрачна областна администрация”
Като предимства бяха изтъкнати достъпът до обществена информация, активната обратна връзка с гражданите, създадените улеснения за достъпност на средата за хората с увреждания, функциониращия център за услуги „едно гише”, достъпът на гражданите до всяка актуализация на Областната стратегия за развитие, електронните справки на документите, организираните дни на отворени врати в администрацията. Функционалността на официалния сайт на ОА – Перник получи отлична оценка (5.50).

Тези отличия са независимо външно признание от неправителствена организация за ефективната работа на държавната институция през 2012г. Фондация за прозрачни регламенти е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер, подпомагаща изграждането на механизмите и структурите на гражданското общество, социалното адаптиране на личността и демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в Република България.

Ежегодният конкурс на Фондация за прозрачни регламенти, който се провежда за пети пореден път, има основна цел стимулиране развитието на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията, стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики и насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено-значими проблеми.