Намирате се в: Начало Новини Информация от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград
Информация от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград
Очакваните интензивни валежи могат да доведат до разливи, вследствие на което да възникнат неблагоприятни последици за населението и инфраструктурата, предупреждават специалистите. В писмото си те обръщат специално внимание на кметовете да подсигурят проводимостта на речните русла на най-критичните зони на териториите на общините, както и на 500м. след язовирните стени на язовирите общинска собственост.