Намирате се в: Начало Новини Създава се Обществен консултативен съвет
Създава се Обществен консултативен съвет

Организациите е необходимо да представят в деловодството на областна администрация Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б, информация, съдържаща:

  • - името на предложения за член на Обществения консултативен съвет представител;
  • - адрес, телефон и имейл за контакт;
  • - копие от Решение на управителния съвет на организацията, удостоверяващо избора на представителя.

Представянето на номинациите следва да се извърши в срок до 12 август  2013 година.
След обобщението на упълномощените представители от гражданските организации, съставът на Обществения консултативен съвет ще бъде утвърден от Областния управител.