Намирате се в: Начало Новини Обява за обществена поръчка за извършване на конструктивно обследване на сгради
Обява за обществена поръчка за извършване на конструктивно обследване на сгради

Обществена поръчка „Областна администрация  - Перник обявява публикувана в сайта на Агенцията за обществени поръчки (www.aop.bg) публична покана с номер 9018399 с предмет: „Извършване на конструктивно обследване на сгради в режим на етажна собственост по две обособени позиции, във връзка с Решение № 1/11.02.2013 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“.

Документацията, необходима за кандидатстване и условията за участие са публикувани на сайта на Областната администрация (www.pk.government.bg ) в раздел „Профил на купувача”.

Офертите могат да бъдат подавани в срок до 17:30ч. на 16.08.2013г. в Звено „Административно обслужване” /партер/ в сградата на Областна администрация Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1Б, след извършване на задължителен предварителен оглед.”