Намирате се в: Начало Новини Консултация за определяне състава на преброителна комисия за частичните избори за кмет в община Трън
Консултация за определяне състава на преброителна комисия за частичните избори за кмет в община Трън

Преброителната комисия ще се състои от 17 членове, включително председател, заместник - председател, секретар и членове, съгласно Решение № 30 от 18.07.2011 г. на ЦИК, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 8 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове, за ПП „ДПС" - 3 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член.

Участниците в срещата депозираха своите писмени предложения, които съдържат имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението бе представен и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по т.6, буква „ж” от Решение № 2781-МИ/19.08.2013 г.

В хода на дискусията бе обсъждано квотното разпределение на членовете на комисията и бе споделено очакването ЦИК да преразгледа решението си в тази посока и да излезе с ново такова.

На днешната консултация бе постигнато съгласие за състава на Преброителната комисия /ПК/:

Председател – Румяна Младенова – ПП „ГЕРБ”

Зам.- председател – Камелия Кирилова – „Коалиция за България”

Секретар – Гинка Мирчева – ПП „ДПС”

Предложението за състава на преброителната комисия и всички необходими документи ще бъдат окомплектовани и изпратени от областния управител до ЦИК в законоустановения срок  - до 29.08.2013г.