Намирате се в: Начало Съвети Областен съвет за противодействие на корупцията

.

З А П О В Е Д

РД-52

Перник ,31.03.2016г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, приета от Министерски съвет на 18.11.2009г. и Заповед РД-7/12.01.2016г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Състава на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Александър Александров – областен управител;

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Валентин Димитров – заместник областен управител;

СЕКРЕТАР: Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС при Областна администрация - Перник;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Главен секретар на Областна администрация – Перник;
 2. Директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация - Перник;
 3. Кмет на Община Перник;
 4. Кмет на Община Брезник;
 5. Кмет на Община Радомир;
 6. Кмет на Община Трън;
 7. Кмет на Община Земен;
 8. Кмет на община Ковачевци;
 9. Председател на Общински съвет – Перник;
 10. Председател на общински съвет – Брезник;
 11. Председател на Общински съвет – Радомир;
 12. Председател на Общински съвет – Трън;
 13. Председател на Общински съвет – Земен;
 14. Председател на Общински съвет – Ковачевци;
 15. Директор на ТД на НАП София, Офис Перник;
 16. Директор на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Перник;
 17. Директор на Териториално поделение „Социално осигуряване” – гр. Перник;
 18. Началник на РДНСК – Югозападен регион, гр. Перник;
 19. Директор на регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – гр. Перник;
 20. Директор на Регионална здравна инспекция – гр. Перник;
 21. Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Перник;
 22. Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – гр. Перник;
 23. Директор на МБАЛ „Рахила Ангелова”;
 24. Представител на сайта perniknews.com;
 25. Представител на вестник „Съперник”;
 26. Кореспондент на вестник „Струма”;
 27. Представител на Фондация „П.У.Л.С”.

Всеки един от членовете на съвета може да вземе участие на заседание на съвета чрез свой упълномощен представител.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар в Областна администрация Перник.        

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/

Областен управител

title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Заповед РД-52 от 31.03.2016 г. за определяне на състава на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност
2 Протокол от проведено заседание на 24.03.2016 г.
3 Дневен ред за провеждане на заседание на 24.03.2016 г.
4 План за работата на Областния съвет за противодействие на корупцията през 2016 г.
5 Протокол от проведено заседание на 10.12.2015 г.
6 Дневен ред за провеждане на заседание на 10.12.2015 г.
7 Отчет антикорупционни мерки: януари - декември 2014
8 План за работата на Областния съвет за противодействие на корупцията през 2015 г.
9 Отчет антикорупционни мерки: октомври - декември 2013г.
10 План за работата на Областния съвет през 2013г.
11 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - 10.12.2012Г.
12 УЧРЕДЕН БЕ ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
13 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОА - ПЕРНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
14 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ