Намирате се в: Начало Съвети Областен съвет по сигурност

 

З   А   П   О   В   Е   Д

ОМП – 1

12.01.2016 година

   На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.4 от Закона за отбрана и въоръжените сили, соглед ефикасното планиране на отбраната на населението, подготовката за работа във военно време на обществени, стопански и други обекти , на пътните и съобщителни комуникации на територията на Област Перник

                                                                     О П Р Е Д Е Л Я М ,

   Състава на Областния съвет за сигурност :

І. Ръководство:

  1.Председател – д-р Александър Петров Александров –Областен управител;

  2.Зам. председател – инж. Валентин Христов Димитров – Зам.областен управител;

  3.Петко Владов Петков-Секретар - Гл. специалист ОМП, дирекция „АПОФУС” в ОА;

ІІ. Членове:

   1.Илинка Миткова Никифорова – Зам.областен управител – Област Перник;

   2.Цветана Иванова Пиралкова – Главен секретар - Област Перник

   3.Мариана Петрова Михайлова – Директор на дирекция „АПОФУС” в ОА;

   4.Стефка Любомирова Петрова - Директор на дирекция „АКРРДС” в ОА;

   5.Валентин Борисов Бучински - Директор на ОД на МВР – Перник;

 6.Емил Костадинов Марков – Директор на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” -Перник;

  7.Красимир Григоров Костадинов – Директор на териториална дирекция „Национална сигурност” - Перник ;

   8.Пламен Василев Найденов-Окръжен прокурор-Перник;

   9.Елена Николова Крумова-Стоилова-Председател на Окръжен съд-Перник;

  10.Подполковник Георги Венциславов Радулов - Началник военно окръжие ІІ степен - Перник;

  11.д-р Антоанета Борисова Григорова - Директор на Регионална здравна инспекция-Перник;

  12.д-р Валери Теофилов Симеонов - Управител на „РЦСМП”-Перник;

  13.инж. Иван Несторов Витанов -Управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник;

  14.инж. Румен Найденов Сачански –Директор на „Областно пътно управление”-Перник;

  15.д-р Елза Георгиева Драгомирова –Директор областна дирекция „Безопасност на храните” - Перник

 16.инж.Петър Александров Нецов – Ръководител обособено регионално звено „ЕиП”-Перник, „Чез”- Разпределение – България АД

   17.инж. Асен Владимиров Асенов -Ръководител „МЕПР”-Перник, ЕСО-ЕАД-МЕР-София област;

  18.Емил Георгиев Сергиев – БТК-АД /VIVAKOM/-ръководител група „Кабелен район Кюстендил/Перник”, „Алкател Лусент България- ЕООД;

  19.Пламен Николов Ангелов – Директор на „Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите”-Перник;

   20.Анна Николова Цветкова - Директор на Областна дирекция„Земеделие”- Перник;

  21.Наталия Йорданова Минева - Директор на „Секретариат на Областен съвет на Българския червен кръст”-Перник;

   22.Моника Иванова Милошова – Ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма - Места;

ІІІ.Състав на оперативно - техническата група:

   1.инж. Румен Петров Рангелов- инспектор защита на населението в ОУ ПБЗН

   2.Бойко Георгиев Кирилов – дежурен по ОСС - Област Перник;                       

ІV. Състав на свързочната група:

   Комплектова се от длъжностни лица сектор „КИС” – ОД „МВР”- Перник, с началник на сектора – Милети Василев Стефанов.

   Временният пункт /работното помещение/ на Областния съвет по сигурност е стая № 401 в сградата на Областна администрация, намираща се в гр. Перник, пл. „Иван Рилски” 1 „Б”.

   При необходимост състава на Областния съвет по сигурност се оповестява от дежурният по Областен съвет по сигурност чрез подаване на сигнал и се явява в определеното работно помещение до 30 минути в работно време и до 60 минути в извън работно време след получаване на сигнала.

   Телефони, които ще се използват от ОСС са : 076 60-01-01; 076 64-99-66 и 0887 790 130.

   С настоящата заповед, отменям моя Заповед № ОМП-2/10.02.2015г.

   Заповедта да бъде сведена до знанието на включените в нея длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Д-р Александър Александров

Областен управител

на област Перник

title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Заповед - Областен съвет за сигурност 2016 г.
2 Заповед ОСС 2015г.
3 Заповед № РД -12 /10.02.2014 г. за промяна на състава на Областен съвет по сигурност
4 ПРОМЯНА НА СЪСТАВА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ / 11.01.2013
5 ПРОМЯНА НА СЪСТАВА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
6 ЗАМ. ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ШАРЛАЧКИ РЪКОВОДИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР С ОБЛ. СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
7 НА 29.06.2011 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИ СБОР С ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ