Намирате се в: Начало Комисии Областна комисия по безопасност на движението
Комисии

ЗАПОВЕД

№ РД-25

Перник, 10.02.2016г.

На основание чл.32, ал.1от Закона за администрацията и §1а, ал.2 от Закона за движението по пътищата

НАЗНАЧАВАМ

Областна комисия по безопасност на движение по пътищата в състав:

Председател: инж.Валентин Димитров– Заместник-областен управител на Област Перник;

Секретар:Диана Кирилова– Мл.експерт в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Перник;

Членове:

 1. Николай Петров – Гл.експерт в отдел „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност в Община Перник;
 2. Димитър Димитров –Зам.кмет на Община Радомир;
 3. Иво Симеонов – Зам. кмет на Община Ковачевци;
 4. Димитър Боянов – Зам.кмет на Община Земен;
 5. Иван Бъчваров – Зам.кмет на община Брезник;
 6. Марин Първанов- Ст.специалист УК и ОМП в Община Трън;
 7. Инж.Илиан Илиев – Гл. експерт в ОПУ – Перник;
 8. Инж.Румен Крумов – Началник на ОО”АА” – Перник;
 9. Инж.Росица Симеонова – ст.експерт по професионално образование в РИО– Перник;
 10. Инж.Слави Лазов - Началник на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Перник;
 11. Мартин Велков -Представител на СБА – Перник;
 12. Мариян Георгиев- Началник автопарк в ЦСМП – Перник;
 13. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК – Перник

С настоящата Заповед отменям Заповед № РД-12/19.01.2016г.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител

title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Зсповед № РД-12 от 19.1.2016г. за определяне състава на областна комисия по безопасност на движение
2 Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - 14.03.2013г.
3 Правилник за организацията и дейността на Областна комисия по безопасност на движение по пътищата
4 Заповед № РД - 7, 17.01.2013 за определяне състава на Областна комисия по безопасност на движение