Намирате се в: Начало Съвети Областен съвет за развитие

З А П О В Е Д

№ РР-33

гр. Перник, 20.01.2016 г.

На основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, съгласно Решение на Министерски съвет с №408/12.07.2013 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния състав на Областния съвет за развитие:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Александър Александров – Областен управител на област Перник

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Валентин Димитров – Зам. областен управител на област Перник;
 2. Д-р Вяра Церовска – Кмет на Община Перник;
 3. Пламен Алексиев - Кмет на Община Радомир;
 4. Васил Узунов - Кмет на Община Брезник;
 5. Станислав Николов - Кмет на Община Трън;
 6. Димитър Сотиров - Кмет на Община Земен;
 7. Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци;
 8. Инж. Иво Савов - Председател на Общински Съвет Перник;
 9. Светослав Кирилов - Председател на Общински Съвет Радомир;
 10. Виолета Младенова- Председател на Общински Съвет Брезник;
 11. Д-р Веселина Шишкова - Председател на Общински Съвет Трън;
 12. Венцислав Тодоров –Председател на Общински Съвет Ковачевци;
 13. Антоанета Стефанова - Председател на Общински Съвет Земен;
 14. Бойка Павлова - Председател на Пернишката Търговско-Промишлена Палата;
 15. Наташа Ангелова – Председател на РКС на КНСБ – Перник;
 16. Любомир Жотев – Председател на СРС «Подкрепа» - Перник

Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.

На основание чл. 73, ал. 2 от ППЗРР определям за секретар на Областния съвет за развитие арх. Екатерина Петрова – Гл. експерт „Регионално развитие” в Областна администрация Перник.

Секретарят на Областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на Съвета.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички членове на Областния съвет за развитие на област Перник.

Настоящата заповед отменя Заповед №РР-3/09.02.2015 г.

 

Д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител

title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Заповед № РР-33 от 20.01.2016 г. за определяне състава на Областния съвет за развитие
2 Протокол № 2/15.04.2015г. от заседание на Областния съвет за развитие на област Перник
3 Протокол № 1/05.03.2015г. от заседание на Областния съвет за развитие на област Перник
4 Решения от заседанието на Областния съвет за развитие на област Перник от 10.09.2013г.
5 Заседание на Областния съвет за развитие - 10.09.2013г.
6 Заповед № РР-10, от 20.08.2013г. за определяне състава на ОСР
7 Решения от заседанието на ОСР, проведено на 21.08.2013г.
8 Заседание на Областния съвет за развитие на Област Перник - 21.08.2013г.
9 Областния съвет за развитие на област Перник - 08.05.2013г.
10 Заседание на Областния съвет за развитие на област Перник - 08.05.2013г.
11 Протокол №2 - Заседание от 27.03.2013г.
12 Заседание на звеното за мониторинг и оценка на областната стратегия за развитие на социалните услуги
13 Заседание на Областния съвет за развитие - 27.03.2013г.
14 Изготвянето на нова Областна стратегия за периода 2014 – 2020 г. обсъдиха на заседание на ОСР
15 Заседание на Областния съвет за развитие - 08.02.2013г.
16 Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за развитие на област Перник
17 Заседание от 11.12.2012 г.
18 Заседание на Областния съвет за развитие - 03.05.2012 Г.
19 Заседание на Областния съвет за развитие – 08.12.2011Г.
20 Доклад за работата на Областния съвет за развитие през 2010 г.