Намирате се в: Начало Референдум
Референдум
Р Е Ш Е Н И Е № 3 - НР Перник, 5 декември 2012 г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРНИК

Р Е Ш Е Н И Е

3 - НР

Перник, 5 декември 2012 г.

ОТНОСНО: Определяне на секционните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 29, ал. 1, т. 4 от ИК, чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМСи във връзка с решение № 15 – НР от 21.11.2012 г. и решение № 57 – НР от 30.11.2012 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Перник

РЕШИ:

  1. На територията на Община Перник се създават 139 избирателни секции, от които 115 седемчленни и 24 петчленни секции със следната номерация и местонахождение:

143200001

143200002

143200003

Перник – км. Изток

Професионална гимназия по техника и строителство „арх. Й. Миланов“

143200004

143200005

143200006

Перник – км. Изток

XIII-то основно училище

143200007

143200008

143200009

143200010

Перник – км. Изток

XIII-то основно училище

143200011

143200012

143200013

143200014

Перник – км. Изток

X-то основно училище

143200015

143200016

143200017

143200018

Перник – км. Изток

XI-то основно училище

143200019

143200020

Перник – км. Изток

IV-то СОУ „Климент Охридски“

143200021

143200022

143200023

143200024

143200025

Перник – км. Изток

XI-то основно училище

„Елин Пелин“

143200026

143200027

143200028

Перник – км. Изток

IV-то СОУ „Климент Охридски“

143200029

143200030

143200031

143200032

Перник – км. Изток

IV-то СОУ „Климент Охридски“

143200033

143200034

Перник – км. Изток

XI-то основно училище

„Елин Пелин“

143200035

с. Г. Бучино

Читалище

143200036

143200037

143200038

с. Драгичево

Училище

143200039

143200040

Перник – км. Църква

Читалище „Просвета“

143200041

Перник – км. Църква

Ветеринарна лечебница

143200042

143200043

143200044

Перник – км. Църква

XVI-то СОУ

143200045

Перник – км. Църква

Помощно училище

143200046

143200047

с. Студена

Училище

143200048

с. Кралев дол

Читалище

143200049

с. Рударци

Кметството

143200050

с. Кладница

Училище

143200051

с. Боснек

Кметството

143200052

с. Чуйпетлово

Пивница

143200053

143200054

143200055

143200056

143200057

143200058

143200059

143200060

143200061

Гр. Перник

Основно училище Ж.к. „Тева“

143200062

Гр. Перник

Клуб до Читалището кв. Рудничар

143200063

Гр. Перник

Салон на ЦРБ

143200064

143200065

Гр. Перник

V-то СОУ

143200066

143200067

143200068

Гр. Перник

ПГЕМП „Хр. Ботев“

143200069

143200070

143200071

Гр. Перник

IX-то ОУ

143200072

Гр. Перник

„Комуналстрой“ ЕООД - стол

143200073

Гр. Перник – км. Калкас

Клуб на пенсионера

143200074

Гр. Перник

Клуб „Железничар“

143200075

Гр. Перник

Общински младежки дом – балетна зала

143200076

143200077

143200078

Гр. Перник

СОУ „ П. Берон“

143200079

143200080

Гр. Перник

VI-то СОУ

143200081

143200082

Гр. Перник

Спортна зала „Кракра“

143200083

Гр. Перник

VI-то СОУ

143200084

Гр. Перник

Спортна зала „Кракра“

143200085

143200086

143200087

Гр. Перник

VI-то СОУ

143200088

Гр. Перник

VI-то СОУ

143200089

143200090

143200091

Гр. Перник

VII-то СОУ

143200092

143200093

Гр. Перник

XII-то ОУ

143200094

143200095

Гр. Перник

Пътен комбинат - предверие

143200096

Гр. Перник

XII-то ОУ

143200097

143200098

143200099

143200100

Гр. Перник

VII-о ОУ

143200101

Гр. Перник

Профилакториум

143200102

143200103

Гр. Перник – км. Бела вода

Читалище Клуб на пенсионера

143200104

143200105

Гр. Перник

ОДК

143200106

143200107

143200108

143200109

143200110

143200111

Гр. Перник

VIII-мо ОУ

143200112
143200113

143200114

Гр. Перник

Спортна зала Миньор

143200115

Гр. Перник

Читалище „Елин Пелин“

143200116

143200117

Гр. Перник

ПМГ „Христо Смирненски“

143200118

с. Люлин

Кметството

143200119

143200120

с. Дивотино

Училището

Ханчето

143200121

с. Мещица

Читалището

143200122

с. Витановци

Читалището

143200123

с. Расник

Кметството

143200124

с. Вискяр

Кметството

143200125

с. Радуй

Читалището

143200126

143200127

143200128

Гр. Батановци

Гр. Батановци

Училището

Училището

143200129

с. Черна гора

Читалището

143200130

с. Богданов дол

Читалището

143200131

143200132

с. Ярджиловци

Училището

143200133

с. Зидарци

Ритуална зала

143200134

с. Лесковец

Кметството

143200135

с. Селищен дол

Кметството

143200136

Гр. Перник

МБАЛ „Р. Ангелова“

143200137

-

СБАЛББ ЕООД

143200138

-

СБДПЛР ЕООД

143200139

Подвижна избирателна секция

ПМГ „Христо Смирненски“

  1. Общо заети лица в СИК – 925 души със следното разпределение по партии и коалиции:

Партия (Коалиция)

Състав бр.

В това число ръководство бр. (председатели и секретари)

ГЕРБ

393

136

Коалиция за България

206

54

ДПС

154

41

Атака

103

27

Синята коалиция

51

14

НДСВ

18

6

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок.

Председател:

Денислав Захариев

Секретар:

Галина Никодимова

 
Р Е Ш Е Н И Е № 2 - НР Перник, 01 декември 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е

2 - НР

Перник, 01 декември 2012 г.

ОТНОСНО: Утвърждаване печат на Районна избирателна комисия – Перник и начина на съхраняването му

На основание чл. 21 от ИК и във връзка с Решение № 53 – НР/29.11.2012 г на ЦИК, Районна избирателна комисия - Перник

РЕШИ:

Утвърждава печата на РИК – Перник по следния начин:

  1. Форма – кръгъл, с един пръстен и текст във вътрешния кръг „РИК14 Перник” и във външния пръстен текста „Национален референдум 2013г”.
  2. Печатът ще се съхранява в метална каса, находяща се в помещението, ползвано от РИК – Перник.
  3. Печатът се поставя върху документи от председателя на РИК- Перник, в негово отсъствие от зам. председателя, а при отсъствие на двамата от секретаря на Районната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок.

Председател:

Денислав Захариев

Секретар:

Галина Никодимова

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1 - НР Перник, 01 декември 2012 г.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРНИК

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 - НР

Перник, 01 декември 2012 г.

ОТНОСНО: Утвърждаване на начина и  място за обявяване на взетите от РИК – Перник решения

На основание чл. 29. Ал 2 от ИК и във връзка с решение 53 /29.11.2012 г на ЦИК

Районна избирателна комисия - Перник

РЕШИ:

  1. Районна избирателна комисия - Перник обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място на информационно табло, находящо се на входа на Областна администрация – гр. Перник.
  2. На решенията, които се поставят, се отбелязва дата и час на поставянето им.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок.

Председател:

Денислав Захариев

Секретар:

Галина Никодимова

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 5 от 5