Намирате се в: Начало Областна стратегия за развитие 2014-2020г.
Областна стратегия за развитие 2014-2020г.
Становище и предложения на Регионалната здравна инспекция – Перник

Становище и предложения на Регионалната здравна инспекция Перник

Регионална здравна инспекция – Перник осъществява държавната здравна политика на територията на област Перник. Основните й цели са:

  1. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
  1. Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол.
продължава>
 
Становище и предложения на Дирекция „Бюро по труда” - гр.Перник

Становище и предложения на Дирекция „Бюро по труда”  - гр.Перник

Основната дейност на Д”БТ”Перник е свързана с реализацията и изпълнението на Националният план за действие по заетостта, който цели подкрепянето на икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Той е инструмент за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на Стратегията на ЕС „Европа 2020”, Актуализираната стратегия по заетостта 2012-2020 г.[1] и мерките включени в Националната програма за реформи 2012 – 2020 г.

продължава>
 
Предложение от Районна Здравноосигурителна Каса - Перник

Предложение от Районна Здравноосигурителна Каса - Перник

Страница 1

Страница 2

Страница 3

 
Предложение от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - Перник

Предложение от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - Перник

Във връзка с разработването на Областната стратегия за развитие на област Перник 2014-2020, възникна идеята за изграждане на необходимия брой надземни пожарни хидранти в населените места. Това ще подобри пожарогасителната ни дейност и ще намали щетите при пожари. Изградените в момента пожарни хидранти (Перник – 208 бр.; Радомир – 131 бр.; Брезник – 21 бр.; Трън – 21 бр.; Земен – 12 бр.) са крайно недостатъчни. Съгласно нормативните изисквания пожарни хидранти в гр. Перник трябва да са 1400 бр., в гр. Радомир – 386 бр., в гр. Брезник - 267 бр., в гр. Трън – 137 бр. и в гр. Земен – 113 броя.

продължава>
 
Предложение от МБАЛ - Перник във връзка с Областната стратегия за развитие 2014-2020г.

Предложение от МБАЛ - Перник във връзка с Областната стратегия за развитие 2014-2020г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 3 от 5