Намирате се в: Начало Областна стратегия за развитие 2014-2020г.
Областна стратегия за развитие 2014-2020г.
П Р О Т О К О Л № 7 от работна среща с представители на бизнеса

П Р О Т О К О Л № 7

от работна среща с представители на бизнеса

Днес, 20.03.2013 година, от 11:00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Перник се проведе заседание с работна група, с представители на бизнеса.

продължава>
 
Становище на Държавен архив – Перник по повод Областната стратегия за развитие 2014 – 2020г.

Становище на Държавен архив – Перник

Ролята и мястото на Държавен архив – Перник като част от Стратегията за развитие на област Перник в програмен период 2014-2020 г. е в рекламната и популяризаторска част от заложените дейности. Не само в  направление „Образование, култура и спорт”, но и в останалите направления,  Държавен архив – Перник  е институцията, която съхранява историята и останките на идентичност на всички институции от региона. Като съхранител, хранилище и депозитариум на документалната същност на инситуциите в Перник – град и област, ролята на Държавен архив – Перник в пресъздаване на миналото и паралела към настоящето с препратка към бъдещето е значителен.  Няколко са основните направления, по които може да бъде включена ролята на институцията Държавен архив  през програмен период  2014-2020 г.:

продължава>
 
График на заключителните срещи с експертните работни групиза разработването на Областната стратегия

График на заключителните срещи с експертните работни групи,

участващи в разработването на Областната стратегия за развитие 2014 – 2020г.

От 08.04.2013г. до 11.04.2013г. включително ще се проведат заключителните срещи с експертните работни групи, участващи в разработването на Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020 година.

Целта на тези срещи е да бъдат предложени за включване в новия стратегически документ на приоритети за развитие на областта през новия програмен период.

  • “Икономика и пазар на труда” - 08 април 2013г. (понеделник) от 15:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Образование, култура и спорт” - 09 април 2013г. (вторник) от 10:00ч. в Малкия салон на Двореца на културата, гр. Перник
  • “Здравеопазване и околна среда” - 09 април 2013г. (вторник) от 14:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Устройство на територията и градска среда” - 10 април 2013г. (сряда) от 10:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Енергетика и инфраструктура”  - 10 април 2013г. (сряда) от 14:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Регионални политики, управление и административен капацитет” -11 април 2013г. (четвъртък) от 10:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Тя се разработва в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Новият стратегически документ трябва да определи приоритетите, средносрочните цели и мерките за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията за периода 2014-2020 година, като се съобрази със социално-икономическата среда в областта и с хоризонталните приоритети на регионалната политика устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

 
П Р О Т О К О Л № 6 от работна среща “Регионални политики, управление и административен капацитет”

П Р О Т О К О Л  № 6

от работна среща на група “Регионални политики, управление и административен капацитет” към ОСР, 07.03.2013г.

Днес, 07.03.2013 година, от 10:00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Перник се проведе заседание с работна група към Областния съвет за развитие на област Перник на тема “Регионални политики, управление и административен капацитет”.

продължава>
 
П Р О Т О К О Л № 5 от работна среща на група „Енергетика и инфраструктура” към ОСР, 06.03.2013г.

П Р О Т О К О Л  № 5

от работна среща на група „Енергетика и инфраструктура” към ОСР, 06.03.2013г.

Днес, 06.03.2013г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Областна администрация Перник се проведе работна среща на представители на консултантска фирма ,,Идеин’’ЕООД с представители на институции, пряко заинтересовани от развитието енергетиката и инфраструктурата на територията на Област Перник.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5