Намирате се в: Начало Стратегии и планове Стратегии
Стратегии
Презентация на Областната стратегия за ученето през целия живот (2013 - 2020 г.)

Презентация на Областната стратегия за ученето през целия живот 

 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧЕНЕTO ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК (2013 - 2020)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧЕНЕTO ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК (2013 - 2020)

 
Областна стратегия за развитие на Област Перник 2014-2020г.

Областна стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020г.

Приложение 1 - Статистически данни - ТСБ, Перник

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

PERNIK DISTRICT DEVELOPMENT STRATEGY 2014-2020 – EXECUTIVE SUMMARY

Резюме

 
През 2013г. предстои актуализация на Областната стратегия за развитие

През 2013г. ще бъде направена актуализация на Областната стратегия за развитие на област Перник.

 
Проект на стратегия за безопасност на движението 2011-2020г.

Стратегия за безопасност на движението 2011-2020г.

 
МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

 
Областна стратегия

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ- 2015Г.

Мониторингов доклад за социалните услуги 2014

Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2010 - 2015) - 1 част

Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2010 - 2015) - 2 част

 
Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК 2005г. – 2015г.