Намирате се в: Начало Стратегии и планове Планове
Планове
ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК 2014 ГОДИНА

ОБЛАСТЕН ПЛАН ПЕРНИК 2014 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 
Оперативен план на областна администрация Перник за 2013г.

Оперативен план на областна администрация Перник за 2013г.

 
Проект на план за работата на Областния съвет през 2013гн

Проект на план

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ПЛАН ЗА 2013 Г.

продължава>
 
Областен план за действия при временна закрила

Областен план за действия при временна закрила

 
Областен план за защита при бедствия

Областен план за защита при бедствия

Заповед за утвърждаване на плана за защита при бедствия на област Перник

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

 
ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2013 Г.

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2013 Г.

 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА 2012 ГОДИНА

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА  2012 ГОДИНА

 
СТРАТEГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2013 ГОДИНА

СТРАТEГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2013 ГОДИНА

 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА 2011 ГОДИНА

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА  2011 ГОДИНА

 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА 2010 ГОДИНА

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА  2010 ГОДИНА