Намирате се в: Начало Икономическа и бизнес информация
Икономическа и бизнес информация
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия

Представяме информация относно отражението на търговските договорености между ЕС и Украйна върху двустранната търговия на България с Украйна. Информацията включва промените в митата по водещите промишлени и селскостопански стоки в износа на България към Украйна.

Датата за временното прилагане на търговските договорености ще бъде оповестена допълнително.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия (pdf)

 
ИАНМСП обявява набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

проектиИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на 1 октомври 2012 г. обявява началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:

• научноизследователски развойни проекти

• проект за техническа осъществимост

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври 2012 г., 17:30 часа.

Бюджетът на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв.

продължава>
 
На 12.09.2012 г. ИАНМСП организира обучение за малки и средни предприятия в област Перник

Обучение за малки и средни предприятия

На 12.09.2012 г. ИАНМСП организира обучение за малки и средни предприятия в област Перник

В периода 11 – 27 септември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия, които ще се проведат в Кюстендил, Перник, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Русе, Разград и Пазарджик.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

продължава>
 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА”

КонкурентоспособностМинистерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, организират информационни дни по три отворени за набиране на проектни предложения процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Те ще се проведат от 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в следните градове:

продължава>
 
АГЕНЦИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА 8 АПРИЛ В ПЕРНИК

Иво Петров

На 08.04.2011 г. / петък/ от 9.30 часа, в х-л Струма, ще се проведе обучение на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”. Инициативата е на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и "Висшето учебно заведение по застраховане и финанси" (ВУЗФ).  Обучението се провежда по дейност 3 от Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001, “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” за периода до април 2011 г.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2